useful-content-banner

سنگ سفید کوهرنگ


سنگ سفید کوهرنگ از مرمریت های روشن مایل به سفید است که جدیدا استخراج و استحصال گردیده است. سنگ مرمریت سفید کوهرنگ در چندین سورت از سینه کارهای مختلف دیده میشود که زمینه ای سفید با رگه های طالیی و صورتی از همدیگر جدا خواهند شد. کاربرد سنگ سفید کوهرنگ در سنگفرش و دیواره ای داخلی کلیه قسمت های ساختمان میباشد.


کاربرد سنگ کوهرنگ

بدلیل رنگ روشن مایل به سفید و جذب آب نسبتا باال و مقاومت فشاری پایین گزینه خوبی برای سنگ نما سنگ مرمریت کوهرنگ میباشد. این سنگ بدلیل رنگ زمینه سفید فضای شما را داخلی ساختمان از جمله؛ دیوار راه پله، دیوار پارکینگ و بدنه راه رو ها روشن مینماید و گزینه بسیار مناسبی برای سنگ های تراورتن و مرمریت روشن است.
قیمت سنگ سفید کوهرنگ
قیمت سنگ مرمریت سفید کوهرنگ به عوامل مختلفی بستگی دارد:

 برچسب های مرتبط


سنگ سفید کوهرنگ کوهرنگ


محصولات مرتبط


store picture

مرمریت سورنا


مجتمع سنگ هراز

384
store picture

مرمریت پرطاووسی


مجتمع سنگ هراز

353
store picture

تراورتن عباس آباد


مجتمع سنگ آنجل

376