نام کارخانه : مجتمع سنگ فردیس


مدیر : عبدالرضا شاهین

موبایل : 09131197324

تلفن ثابت : 0319501334

وب سایت :

زمینه فعالیت : کارخانه

آدرس : اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 44


لیست محصولات


store picture

تراونیکس کارمانیا


مجتمع سنگ فردیس

527
store picture

مرمر کرم


مجتمع سنگ فردیس

510
store picture

مرمر شعله


مجتمع سنگ فردیس

400
store picture

چینی الیگودرز


مجتمع سنگ فردیس

399
store picture

چینی ازنا


مجتمع سنگ فردیس

387
store picture

مرمریت دهبید امپریال


مجتمع سنگ فردیس

411
store picture

مرمریت لاشتر


مجتمع سنگ فردیس

425
store picture

مرمریت پرشین اسکاتو


مجتمع سنگ فردیس

396
store picture

چینی فوکس


مجتمع سنگ فردیس

365
store picture

چینی خاکستری


مجتمع سنگ فردیس

346
store picture

مرمریت 3d بلک


مجتمع سنگ فردیس

394
store picture

مرمریت کاشمر


مجتمع سنگ فردیس

349
store picture

چینی اسپایدر


مجتمع سنگ فردیس

368
store picture

مرمریت شهیادی


مجتمع سنگ فردیس

341
store picture

تراورتن تنه درختی


مجتمع سنگ فردیس

368
store picture

مرمریت مارشال


مجتمع سنگ فردیس

420
call

تماس

VR

تور مجازی