نام کارخانه : مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)


مدیر : سلمان اعراضی

موبایل : 09175305845

تلفن ثابت : 09226883208

وب سایت :

زمینه فعالیت : کارخانه

آدرس : نی ریز - شهرک سنگ


لیست محصولات


store picture

ترامیت مرودشت


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

50
store picture

مرمریت ارسنجان پر طاووسی


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

60
store picture

تراورتن شکلاتی یزد


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

58
store picture

تراورتن شکلاتی خوی


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

44
store picture

مرمریت صلصالی


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

63
store picture

تراورتن کرم اصفهان


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

52
store picture

تراورتن روشاب عسلی


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

51
store picture

مرمریت اداوی


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

55
store picture

تراورتن عباس آباد


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

52
store picture

تراورتن کرم یزد


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

56
store picture

تراورتن ابیانه


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

49
store picture

مرمریت اپال گل پنبه ای


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

56
store picture

مرمریت هرسین


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

55
store picture

تراورتن رامشه


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

49
store picture

تراورتن تکاب


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

55
call

تماس

VR

تور مجازی