نام کارخانه : مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)


مدیر : سلمان اعراضی

موبایل : 09175305845

تلفن ثابت : 09226883208

وب سایت :

زمینه فعالیت : کارخانه

آدرس : نی ریز - شهرک سنگ


لیست محصولات


store picture

ترامیت مرودشت


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

7
store picture

مرمریت ارسنجان پر طاووسی


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

8
store picture

تراورتن شکلاتی یزد


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

7
store picture

تراورتن شکلاتی خوی


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

7
store picture

مرمریت صلصالی


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

8
store picture

تراورتن کرم اصفهان


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

7
store picture

تراورتن روشاب عسلی


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

8
store picture

مرمریت اداوی


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

7
store picture

تراورتن عباس آباد


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

7
store picture

تراورتن کرم یزد


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

7
store picture

تراورتن ابیانه


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

8
store picture

مرمریت اپال گل پنبه ای


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

7
store picture

مرمریت هرسین


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

8
store picture

تراورتن رامشه


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

7
store picture

تراورتن تکاب


مجتمع سنگ اعراضی (فروغ)

6
call

تماس

VR

تور مجازی