واقعیت مجازیآقای سنگ

به واسطه تکنولوژی قدرتمند واقعیت مجازی که به عنوان جدیدترین تکنولوژی روز دنیای دیجیتال مطرح است ، اپلیکیشن سنگ آقای سنگ مشتریان سنگ نمای ساختمان را به محل کارخانجات ، معادن و مراکز فروش سنگ کشور می برد و از این طریق ارتباطی مجازی ومستقیم برای آگاهی از قیمت خرید سنگ  برای مشتری ایجاد می کند . لذا اطلاعات مربوط به سنگ نمای ساختمان  ازیک اطلاعات پنهان خارج و مشتری خود را کنار فروشنده سنگ نمای ساختمان  و یا در محیط کارخانه سنگ  می بیند  و تصمیم گیری برای خرید وی آسانتر خواهد شد .

لازم به ذکر است دراپلیکیشن سنگ آقای سنگ ، پروژه معماری مجازی مبتنی بر تور واقعیت مجازی تعریف شده تا مشتریان بتوانند سنگ های موجود را در مدل معماری واقعی ببینند  و امکان مشاهده انواع سنگ نمای ساختمان را داشته باشند  و انتخابی دقیق تر داشته باشند .

سنگ نمای ساختمان|قیمت خرید سنگ|اپلیکیشن سنگ

معرفی کارخانجات ، معادن و مراکز فروش آقای سنگ

در این بخش کاربران ، به منابع اطلاعاتی مرتبط با کارخانجات ، معادن و مراکز فروش ، صنایع وابسته به سنگ نمای ساختمان  و اطلاعاتی از قبیل شماره تماس، ادرس ، نام مدیریت مجموعه  و قیمت خرید سنگ  دسترسی دارند.  از دیگر بخش های مهم این قسمت نمایش سنگ نمای ساختمان تولیدی در هر مجموعه و همچینین نمایش تیزر تبلیغاتی مربوط به تولید کنندگان سنگ نمای ساختمان  میباشد.

جست و جوی پیشرفته آقای سنگ

کاربردر  اپلیکیشن سنگ آقای سنگ با جستجوی نام سنگ نمای ساختمان و یا نام مجموعه تولیدی سنگ نمای ساختمان مورد نظر خود می تواند به نتایج دلخواه خود از جمله قیمت سنگ نمای ساختمان می رسد و نتایج جستجوی خود را با فیلتر های کاربردی مانند ابعاد سنگ نمای ساختمان و قیمت سنگ نمای ساختمان مرتب سازی می کند.

سنگ نمای ساختمان|قیمت خرید سنگ|اپلیکیشن سنگ
سنگ نمای ساختمان|قیمت خرید سنگ|اپلیکیشن سنگ

معرفی انواع سنگآقای سنگ

در این بخش از اپلیکیشن سنگ آقا ی سنگ به معرفی انواع سنگ نمای ساختمان مانند سنگ تراورتن ، مرمر وغیره پرداخته می شود. بایت ترتیب  مشتریان سنگ نمای ساختمان  با انواع سنگ نمای ساختمان و قیمت سنگ نمای ساختمان آشنا شوند.

پیشنهاد ویژه آقای سنگ

در این بخش مشتریان سنگ نمای ساختمان مورد نیاز خود را ثبت و درادامه ، مجموعه داران  سنگ نمای ساختمان قیمت سنگ پیشنهادی خود را برای مشتری سنگ نمای ساختمان  اعلام می کنند. اعلام قیمت سنگ در اپلیکیشن سنگ آقای سنگ  برای مجموعه داران سنگ نمای ساختمان نیز امکان دارد ، با این تفاوت که پیشنهادات وِیژه برای اطلاع کاربران مجموعه دار می در اپلیکیشن سنگ آقای سنگ ثبت  می شود.

سنگ نمای ساختمان|قیمت خرید سنگ|اپلیکیشن سنگ